SAP Jam

Využite sociálnu spoluprácu na dosiahnutie cieľov

SAP Jam prináša možnosti sociálnej spolupráce presne do tých oblastí, kde je pre organizáciu potrebná. Prepojenie spolupracovníkov, zákazníkov a partnerov s informáciami, aplikáciami a procesmi vo firme prispieva k riešeniu kritických podnikateľských problémov a zlepšeniu výsledkov.

To všetko v rámci vašich podnikateľských aplikácií, na vašom mobilnom zariadení alebo priamo v rámci SAP Jam. Či už ide o spoluprácu v stratégii predaja alebo zaangažovanosti zákazníkov, spätnú väzbu k novej finančnej politike alebo o výber a riadenie kľúčových dodávateľov, platforma sociálnej spolupráce je nevyhnutným základom, aby sa dalo pracovať na znížení nákladov na školenia, skrátení cyklov predaja, eliminácii dodávateľského rizika, atď.

SAP Jam eliminuje „sociálne silá“

SAP Jam eliminuje sociálne silá v organizácii jednoduchou a bezpečnou cloudovou základňou zahŕňajúcou celú spoločnosť, všetky aplikácie a podnikateľské procesy. Zastrešením sociálnej spolupráce pod jednu strechu dosiahnete jednotnú pracovnú skúsenosť, ktorá spája všetko, čo potrebujete v snahe spolupracovať so zákazníkmi, partnermi a kolegami.

Oddelenie

Prínosy sociálnej spolupráce

HR

 • Znížte náklady na školenia pomocou sociálneho vzdelávania.
 • Racionalizujte HR procesy.
 • Zdieľajte osvedčené postupy, aby ste prehĺbili angažovanosť zamestnancov.

Sales (predaj)

 • Skráťte cykly predaja pomocou riadenia sociálnych príležitostí a „deal roomov“.
 • Podporte váš budúci úspech posilnením vzťahov so zákazníkmi a ich výraznejšou zaangažovanosťou.

Customer Service
(zákaznícky servis)

 • Skráťte čas vyriešenia problému a upravte metodiku práce kontaktného centra kolaboratívnym prípadovým riadením.
 • Zvýšte zaangažovanosť zákazníka, aby ste zvýšili jeho spokojnosť.

Marketing

 • Zjednodušte programové plánovanie, realizáciu a analýzu pomocou riadenia sociálnych kampaní.
 • Udržujete projekty na správnej ceste pomocou sociálneho riadenia predajcov.
 • Spolupracujte so zdrojmi sociálnych dát s cieľom urýchliť analýzu a spätnú väzbu
  zákazníka.

Supply Chain
(dodávateľský reťazec)

 • Zainteresujte všetky relevantné firemné tímy pri výbere predajcu či posúdení ponuky.
 • Kolaboratívne plánovanie predaja a operácií vám umožní rýchlo zosúladiť plány predaja s prognózami tvorby zásob.

IT

 • Vyhnite sa „sociálnym silám“ zabezpečením základne pre sociálnu spoluprácu v rámci podniku, ktorá všetkým poskytuje jednoduchú, plynulú a agregovanú skúsenosť pri práci s požadovanými informáciami.

Zrýchlite svoju prácu a aplikácie v maximálnej miere

SAP Jam zlučuje viaceré typy sociálnej spolupráce, vrátane budovania kontaktov, spolupráce s externými účastníkmi (zákazníkmi, nováčikmi, partnermi, predajcami, dodávateľmi), štruktúrovanej spolupráce zameranej na riešenie problémov (podnikateľský nástroj na strategizáciu, hodnotenie položiek, váženie možností skupinami,…) a integrácie podnikateľských procesov. Iba táto kombinácia prvkov vám umožní bezproblémovo zapracovať sociálnu spoluprácu do podnikateľského procesu: sociálne učenie sa/vzdelávanie, riadenie sociálnych príležitostí, zaangažovanosť zákazníka a ďalšie.

Nástroj SAP Jam je dostupný vo viacerých vydaniach, ktoré sa od seba líšia jednotlivými prvkami i funkcionalitami. Kontaktujte svojho obchodného zástupcu, za účelom konzultácie a výberu konkrétnej edície SAP Jam, ktorá naplní vaše potreby.

Možnosti

Funkcionality

Vzory práce a sociálne biznis procesy

SAP Jam ponúka pracovné vzory pre spoločné podnikateľské procesy, vďaka čomu zamestnanci ušetria čas, keďže na jednom mieste nájdu všetky nástroje, ktoré potrebujú pre konkrétnu činnosť. Existencia vzorov práce pre predaj, servis, podporu, vzdelávanie, mentorovanie a iné činnosti vám umožní veľmi rýchlo odštartovať a rozbehnúť akúkoľvek aktivitu.

Štruktúrovaná spolupráca a riešenie problémov

Každá práca si vyžaduje buď riešenie problémov alebo prijímanie rozhodnutí. Zozbierajte informácie, preverte možnosti, zvážte nápady získané od zákazníkov a partnerov a dôjdite ku konsenzu ako pokračovať. To všetko využitím tabuliek plusov a mínusov, sledovaním rozhodnutí, hlasovaním,...

Externá spolupráca

Bezpečne zaangažujte zákazníkov, partnerov alebo dodávateľov. Získajte od nich spätnú väzbu a nápady. Umožnite partnerom získať najnovšie školiace materiály a záruky.

Sociálny „networking“

Nájdite a spoznajte obsah, ľudí, skupiny, prípadne údaje potrebné na realizovanie vašich zámerov. Vytvorte, zdieľajte, komentujte a diskutujte pomocou videí, dokumentov, wikis alebo blogov. Udržujte aktuálnosť sledovaním ľudí, novými aktualizáciami alebo prijímaním emailových notifikácií. Ostaňte pripojení i keď ste v pohybe. Odmeňujte a motivujte i netradičnými spôsobmi (kudos, gamifikácia).

Podnikové integrácie

SAP Jam integruje informácie získané zo systémov, portálov a aplikácií na riadenie obsahu , ako sú Microsoft SharePoint a Alfresco One. SAP Jam tiež integruje rôzne druhy produktov a služieb SAP a SuccessFactors, vrátane SAP BusinessObjects BI Platform, SAP Cloud for Financials, SAP Cloud for Customer, SAP CRM, SAP Learning Solution a základňu SuccessFactors.

Administrácia

SAP Jam poskytuje okamžitú podporu mimo štandardných nástrojov pre LDAP a SSO (prostredníctvom SuccessFactors). Zabezpečuje automatické prideľovanie členov do skupín ako i podporu zoznamov zákazníkov - členov. Okrem reportingu poskytuje SAP Jam rôzne možnosti sledovania a dodržiavania predpisov, moderovania a kontroly
v snahe umožniť dohľad IT.