Recruiting

Nábor

Majú noví zamestnanci pozitívny vplyv na vaše podnikanie? Nábor nových pracovných síl a talentov je personalistickým procesom s najväčším vplyvom na podnikanie. Získanie správnych ľudí do organizácie má bezpochyby pozitívny a merateľný vplyv na výkonnosť firmy. Vyberáte teda správnych kandidátov na správne pozície? Funguje váš proces výberu? Máte analytiku, ktorá pomáha zodpovedať kritické otázky, ktoré dostávate?

Nanešťastie, je mnoho spoločností, ktoré majú problém s odpoveďami na tieto otázky. V kombinácii s rýchlosťou zmien v náborovom marketingu, nedostatkom zručností a novými komunikačnými kanálmi sa získavanie talentov stáva čoraz zložitejším. Nábor nevhodných kandidátov je nákladnou záležitosťou a vystavuje spoločnosť značnému finančnému riziku. Výskum ukázal, že nahradenie nevyhovujúcej pracovnej sily môže stáť spoločnosť až trojnásobok ročného platu jednotlivca.

Na druhej strane je veľmi ťažké vyčísliť náklady „neobjavenia“ dokonalého kandidáta na konkrétnu prácu alebo straty dobrého kandidáta kvôli slabej webovej stránke. Platí však, že na konkurenčnom trhu sú tieto náklady vždy vysoké.

SuccessFactors vám môže pomôcť

SuccessFactors Recruiting je riešením typu „end-to-end“, ktoré spája náborový marketing (na prilákanie a zaangažovanie tých najtalentovanejších) a riadenie náboru (na výber a zamestnanie najlepších kandidátov) s cieľom zlepšovať podnikateľské výsledky firmy.

Táto jedinečná kombinácia je tvorená  nástrojmi, ktoré posilnia strategickú úlohu vášho náboru. Ako jeden z prvkov balíka SuccessFactors HCM Suite je SuccessFactors Recruting  pevnou súčasťou vašej celkovej stratégie vzdelávania a rozvoja talentov a robí ju silnejšou.

Prilákajte kandidátov a zaangažujte ich

Úspešní môžete byť len vtedy, ak uplatníte personalizovaný, dynamický a viackanálový prístup, ktorý posunie vaše pracovné pozície tým správnym kandidátom, pričom umožní vyslanie správnej informácie v správnom čase. SuccessFactors Recruiting ponúka nástroje, ktoré potrebujete na získanie kontroly nad rýchlo sa meniacim svetom sociálnych sietí, vyhľadávacích mechanizmov a mobility. Každé otvorenie pracovnej pozície sa tak vlastne stáva marketingovou kampaňou, ktorá presne ukazuje, kedy a kde správni kandidáti hľadajú pozície, či už ide o ich mobilné zariadenia alebo obľúbenú sociálnu sieť.

Pritiahnutie správnych kandidátov je však iba prvým krokom. Výskumy ukazujú, že 90 percent kandidátov nepodá žiadosť pri prvom kontakte s novou  pracovnou príležitosťou. To znamená, že potrebujete získať ich pozornosť a podnietiť ich k trvalejšiemu kontaktu s vami, aby zostali  zaangažovaní  až do momentu, kedy nastane správny čas.  So SuccessFactors Recruiting môžete systematicky iniciovať vzťahy a udržiavať kontakty s kandidátmi pomocou sofistikovaného automatizovaného procesu. Jeho efektívnosť predstavuje menej práce pre náborových pracovníkov a lepšiu návratnosť investície.

Vyberte si a najmite tých najlepších

Nástroj SuccessFactors Recruiting vám pomáha vytvoriť objektívny proces výberu založený na spolupráci, ktorý je jednoduchý, účinný a zároveň a prístupný na ktoromkoľvek zariadení kdekoľvek a kedykoľvek ho potrebujete.

  • Jednoduchosť a intuitívne ovládanie: Nástroj SuccessFactors Recruiting zabezpečí, aby sa mohli aj príležitostní užívatelia, akými sú náboroví manažéri, dozvedieť, čo je potrebné urobiť a mohli rýchlo a ľahko splniť svoju úlohu. Jedinečná jednostránková žiadosť kandidáta, jednoduchý proces jeho spätnej väzby, schopnosť prispôsobiť si zobrazenia a pracovné toky, to všetko uľahčuje nábor pre všetky zainteresované strany.
  • Integrovaný so SAP Jam pre sociálnu spoluprácu: Možnosti sociálnych kanálov zjednodušujú proces pohovoru pre všetkých členov prijímacej komisie, najmä pokiaľ ide o vzájomné diskusie o kandidátoch.
  • Sociálne referenčné nástroje: Môžete zabezpečiť, aby bol každý existujúci i potenciálny zamestnanec s vami spätne prepojený prostredníctvom sociálnych sietí, čím rozšírite distribuovanie ponúk pracovných pozícii vašej spoločnosti cez LinkedIn, Facebook, Twitter a email.
  • Mobilný kdekoľvek, kedykoľvek: Najlepší spôsob ako zabezpečiť, aby sa veci hýbali, je premeniť proces na mobilný. Nikdy nebolo ľahšie predložiť spätnú väzbu ku kandidátovi po pohovore z mobilného telefónu alebo tabletu. Manažéri môžu žiadosti alebo ponuky schvaľovať odkiaľkoľvek.

Merajte úspech

A nakoniec, budete mať dokonalý náhľad do hodnotenia, ktorý potrebujete, aby ste sa ubezpečili, že sa orientujete na správnych kandidátov a správnych kandidátov i vyberáte. Tento nástroj vám pomôže maximalizovať predstavu o tom, ako čerpáte svoj náborový rozpočet. Môžete sa tak zamerať na stratégie, ktoré efektívne znížia vaše náklady na nábor, skrátia čas na obsadenie pozície pri súčasnom zvýšení jeho kvality. Zabudované náborové náhľady umožnia merať účinok vášho náboru zodpovedaním strategických otázok, napríklad:

  • Ktoré odbory/segmenty v organizácii majú najviac voľných pracovných pozícií?
  • Aké je percento voľných kľúčových pozícií?
  • Ktoré náborové zdroje prichádzajú s najúspešnejšími kandidátmi
  • Koľko kandidátov prilákame na vyplnenie kľúčových pozícií?
  • Sú uchádzači z radov našich zamestnancov schopní rýchlejšej zmeny pozície?

Vytvorené pre podnikanie

Ako viete, či dosahujete lepšie podnikateľské výsledky pomocou svojho náboru? Keď používate SuccessFactors Recruiting ako súčasť balíka SuccessFactors HCM Suite, vaše náborové rozhodnutia sú prepojené s vašimi stratégiami plánovania pracovných síl, „onboardingom“, nástupníctvom a vnútropodnikovou mobilitou. A naopak, vaše náborové procesy zasa získavajú informácie z prehľadov výkonnosti, kariérneho plánovania a programov vzdelávania.

SuccessFactors Recruiting transformuje proces náboru na strategickejšiu a lepšie merateľnú súčasť komplexnej stratégie vzdelávania a rozvoja talentov ponukou jediného skutočného riešenia náboru typu „end-to-end“ na trhu. Ak ste pripravení na náborové riešenie novej generácie, ktoré bude zlepšovať podnikateľské výsledky, potom ste pripravení na SuccessFactors Recruiting, kľúčovú súčasť balíka SuccessFactors HCM Suite.