Onboarding

Organizačná socializácia nových pracovníkov

Čudujete sa, prečo zamestnanci odchádzajú z firmy skôr, ako uplynul prvý rok od ich nástupu? Prečo niektorí noví zamestnanci napredujú rýchlejšie ako iní? Organizačná socializácia je dôležitou súčasťou dobrej stratégie riadenia talentov, často je však prehliadaná, alebo sa jej venuje iba malá pozornosť. Výsledkom je, že organizačná socializácia nemá taký pozitívny účinok, ako by mohla mať. Hromada papierovania, chýbajúce podrobnosti či zaneprázdnení manažéri nerobia na nových zamestnancov dobrý dojem a zvyšujú čas ich zapracovania.

Viac ako 80 percent nových zamestnancov sa rozhoduje, či zostane pracovať vo firme počas prvých šiestich mesiacov v novom zamestnaní a jeden zo štyroch odchádza v prvom roku.  Neorganizovaný alebo neúplný proces organizačnej socializácie môže spôsobiť, že títo zamestnanci prehodnotia svoje rozhodnutie pracovať pre spoločnosť práve vo chvíli, keď by mali byť najviac nadšení.

SuccessFactors Onboarding má komplexný prístup, ktorý môže pomôcť

SuccessFactors Onboarding, ako súčasť SuccessFactors HCM Suite, ponúka nový prístup k organizačnej socializácii. Prostredníctvom procesu, ktorý je jednoduchý, automatický a osobný, zdokonaľuje SuccessFactors Onboarding udržanie si zamestnancov v prvom roku a skracuje čas zapracovávania tak, že sa zameriava na tri kľúčové oblasti:

  • Vedenie ľudských zdrojov, manažér a nový zamestnanec prechádzajú spoločne procesom organizačnej socializácie, aby sa vytvoril vždy súvislý a celistvý proces.
  • Spájanie nových pracovníkov s tými správnymi ľuďmi a relevantný obsah ešte predtým, ako strávia ich prvý deň v práci, spolu s vytváraním včasného zapojenia (angažovanosť) prispieva k udržiavaniu si zamestnancov.
  • Rýchly rozvoj nových pracovníkov a súvislý proces organizačnej socializácie a spájania s ďalšími procesmi rozvoja talentov – nábory, stanovenie cieľov, učenie a premena nových zamestnancov na produktívnych zamestnancov v rekordnom čase.

Zlepšenie efektivity prostredníctvom lepšieho vedenia

Zo všetkých ľudí, ktorí sú zapojení do procesu organizačnej socializácie nového zamestnanca, má na neho najväčší vplyv práve náborový manažér. Napriek tomu sú do procesu organizačnej socializácie nového zamestnanca náboroví manažéri často zaangažovaní minimálne.  Môžu si myslieť, že proces organizačnej socializácie je už úlohou ľudských zdrojov, alebo môžu byť len príliš zaneprázdnení. Tak či onak, tento proces bude automaticky fungovať lepšie, keď k bezproblémovej aklimatizácii nového zamestnanca prispejú konkrétne pokyny náborových manažérov.

Pomocou SuccessFactors Onboarding môžu náboroví manažéri krok za krokom prejsť procesom prípravy nového zamestnanca. Ľahko používateľné panely s vizualizáciami umožňujú sledovanie pokroku naprieč celým procesom. Zlepšuje sa i súlad s firemnými a právnymi predpismi, pretože celá administratíva a súvisiace kroky sú priamo zakomponované do tohto procesu, takže napríklad niet pochýb o tom, ktoré formuláre boli elektronicky podpísané a kde skončili.

Dajte sa do práce: Včasná angažovanosť vedie k lepšiemu udržaniu si zamestnanca

Začiatok novej práce vždy vytvára u nového pracovníka určité obavy. Platí to dokonca aj u ostrieľaných vedúcich pracovníkov! Prvý týždeň v novej práci je o učení, kde sa čo nachádza fyzicky a aká je kultúra firmy. SuccessFactors Onboarding poskytuje nástroje, ktoré pomáhajú novým pracovníkom zblížiť sa a cítiť sa v pohode ešte pred prvým dňom v práci.

Ak im umožníte zblížiť sa s ich tímom a spolupracovníkmi predtým, ako začnú pracovať, zapoja sa skôr a čas ich zapracovania sa skráti. Pomocou SuccessFactors Onboarding môže nový zamestnanec už pred nástupom do práce vykonať väčšinu administratívnej práce a môže sa v podstate vopred zoznámiť s jeho tímom či vybranou skupinou spolupracovníkov a uviesť sa.  Okamžitý prístup do siete zamestnancov mu dáva možnosť začať sa učiť svojím vlastným tempom, vykonať rozhovory, zaujímať sa o konverzáciu a obsah, ktoré sú dôležité pre výkon jeho funkcie. Ak nový pracovník vopred prejaví záujem o ľudí a obsah, je pravdepodobnejšie že zotrvá vo firme dlhšie.

Zníženie času zapracovania znamená, že:

proces organizačnej socializácie nových zamestnancov nikdy nebude izolovaný. Ak si váš tím stanovil ciele na tento rok, prečo ich hneď nezdieľať s novými členmi tímu? Prostredníctvom Success- Factors Onboarding môžu manažéri tiež definovať krátkodobé ciele a noví zamestnanci sa do ich plnenia môžu pustiť okamžite. Keďže Váš školiaci personál už poskytuje odbornú prípravu podľa konkrétnej funkcie,prečo ho nevyužiť v prospech nových zamestnancov ako súčasť ich procesu organizačnej socializácie?

Onboarding môže fungovať okamžite ako súčasť skupiny SuccessFactors HCM, môže fungovať samostatne, alebo ako jednotná súčasť vašej stratégie riadenia talentov.

Zlepšovanie procesu onboardingu tvorí reálne podnikateľské výsledky

Mnoho štúdií prepojilo zlepšovanie procesu organizačnej socializácie nových pracovníkov s podnikateľskými výsledkami, vrátane lepšieho udržania si nových zamestnancov, kratšieho času dosahovania produktivity a zvyšovanie rastu zisku a tržieb na zamestnanca. Ak hľadáte nový spôsob, ako zlepšiť tento rozhodujúci faktor, pozrite sa na naše najnovšie inovácie: SuccessFactors Onboarding!

Odlišnosti SuccessFactors Onboarding

SuccessFactors Onboarding kombinuje jedinečným spôsobom taktické aspekty organizačnej socializácie nových zamestnancov (súlad a orientácia) so strategickými aspektmi (socializácia a pripojenie k ostatným talentovým procesom) s cieľom vytvoriť koncový proces, ktorý je hybnou silou pre lepšie obchodné výsledky.