Learning

Vzdelávanie, výučba

Zapracovať vzdelávanie zamestnancov do firemnej kultúry, znamená urobiť zásadný krok na prekonanie svojej konkurencie. Netreba zabúdať, že vzdelávanie je nevyhnutné pre úspech akejkoľvek organizácie, keďže zlepšuje jej podnikateľské výsledky a zvyšuje produktivitu.

Nástroj SuccessFactors Learning pomáha špecialistom na oblasť vzdelávania zlepšovať zručnosti zamestnancov, vychovávať vedúcich pracovníkov, znižovať riziko nedodržiavania právnych predpisov, ale aj ľahšie zabezpečiť externých „pozorovateľov“. Ako uznávaný líder v oblasti riešení vzdelávania a riadenia talentov, je SuccessFactors Learning stabilnou a kľúčovou súčasťou balíka HCM Suite.

Zlepšite obratnosť, inovácie a podnikateľské výsledky organizácie

SuccessFactors stavia vašich zamestnancov do centra vzdelávacej skúsenosti – čím sa z nich stávajú učitelia i študenti zároveň. Angažovaní zamestnanci rozvinú nové zručnosti, budú zdieľať svoje nápady a v opačnom smere toku poznatkov zasa získajú prehľad a nové informácie, čo ich bude ešte viac motivovať a zvyšovať ich produktivitu.

Automatizujte a zabezpečte školenia dodržiavania predpisov

Pri profesijnom vzdelávaní v organizáciách, ktorých zamestnanci podliehajú pravidelnej regulácii, rekvalifikácii a certifikácii, umožňuje SuccessFactors Learning automatizovať a zabezpečovať školenia týkajúce sa dodržiavania predpisov.

Zaveďte školenia pre vašich externých „pozorovateľov“

Vaša organizácia môže vytvoriť jedinečné prostredie typu „Extended Enterprice“ (rozšírený podnik) pre vašich partnerov, zákazníkov, spolupracovníkov a iných externých „pozorovateľov“. Výsledkom bude zlepšenie výkonu podniku či pobočky, udržanie si zákazníka a partnera a ich rozvoj. Riešenie SuccessFactors Extended Enterprise zahŕňa možnosti eCommerce ohľadne kurzov a zvyšuje tak ROI (návratnosť investícií do systému vzdelávania).

Zaistite komplexnú kombinovanú stratégiu vzdelávania zodpovedajúcu vašim potrebám

 • Podporujte e-Learning, školenia v triede i virtuálne školenia vedené školiteľom (ILT), mentorovanie, praktické školenia zamerané na odovzdávanie skúsenosti (OJT), spoluprácu a nadväzovanie vzájomných kontaktov medzi odborníkmi na danú problematiku.
 • Zaveďte konfigurovateľnú stratégiu vzdelávania, ktorá zahŕňa skúšky, hodnotenia a certifikácie s cieľom sledovať napredovanie vašich zamestnancov.
 • Znížte riziko a zabezpečte, aby vaše záznamy, správy a náhľady spĺňali legislatívne normy štátu a právne predpisy daného odvetvia.
 • Skráťte čas venovaný administratívnym činnostiam využitím automatizovaných profilov prideľovania oprávnenia, štruktúrovaných programov a podpory elektronických podpisov.
 • Uľahčite vzdelávanie „v pohybe“ školeniami v reálnom čase na mobilných zariadeniach, vrátane BlackBerry, iPhone a Android.
 • Zlepšite výsledky vzdelávania a celkový výkon plynulým zakomponovaním sociálneho vzdelávania prostredníctvom SAP Jam.
 • Umožnite zamestnancom vytvárať sociálne komunity, objavovať relevantný obsah prostredníctvom globálneho vyhľadávania a spolupracovať s odborníkmi z danej oblasti.
tree

Odstráňte nákladné a zložité riadenie obsahu (content management)

 • SuccessFactors iContent poskytuje obsah jedinečným spôsobom, a to ako službu (CaaS), čím pomáha zbaviť sa bremena online riadenia obsahu.
 • Zamerajte sa na to, čo je dôležité: na kvalitu a efektívnosť vašich školení.
 • Znížte náklady, zvýšte efektívnosť školení a zásadne vylepšite skúsenosti užívateľov.
 • Ponúknite svojim zamestnancom možnosť ľahkého prístupu k zmysluplnému obsahu Massive Online Open Courses (MOOCs) cez partnerov SuccessFactors Open Content Network.

Analyzujte vplyvy vzdelávacích programov na napredovanie vášho podnikania

 • Learning Analytics nepodáva len jednoduchý reporting o uskutočnených vzdelávacích kurzoch, ale umožní preukázať dosiahnuté výsledky vzdelávania vo vzťahu k dôležitým otázkam vášho podnikania.
 • Vyhodnoťte svoje školiace programy pomocou Kirkpatrickovych úrovní hodnotenia korporátnych školení alebo inej interne priradenej metodiky hodnotenia.