Dnešné neustále sa meniace podnikateľské prostredie si vyžaduje mimoriadnu obratnosť v rychlom prijímaní rozhodnutí a schopnosť bezprostredne vytvárať nové stratégie zodpovedajúce zmenenym okolnostiam. Zároveň je však kľúčové aj to, či dokážeme takéto stratégie prostredníctvom ľudskych zdrojov rychlo a účinne realizovať.

Štúdia Harvard Business Review1 odhalila, že takmer 40% podnikateľskych stratégií zostáva nenaplnenych, pretože zlyhá ich realizácia. Neprekvapuje preto, že prieskum The Conference Board2 realizovaný na vzorke 180 CEO (generálnych riaditeľov) zaradil problémy súvisiace s realizáciou stratégie medzi tri najobávanejšie faktory podnikania.

Sú to práve ľudia, kto v spoločnosti realizuje stratégie. A preto fi rmy, ktoré chcú dosiahnuť úspech, vedia, že potrebujú efektívny softvérový nástroj na optimalizáciu svojich pracovnych síl pre dnešok a kontinuálne aj na ich prípravu pre budúcnosť. Takymto riešením je balík SuccessFactors HCM Suite. SuccessFactors zlepšuje prehľad manažmentu i jeho rozhodovací proces. Zároveň zabezpečuje, aby správni ľudia so správnymi zručnosťami vykonávali správnu prácu, vďaka čomu spoločnosť dokáže efektívne napĺňať svoje stratégie.

handstr4

Balík SuccessFactors
HCM Suite

v sebe spája celú škálu navzájom úzko prepojených riešení talent manažmentu, robustnú analytiku a plánovanie pracovných síl i riešenie novej generácie pre kľúčové funkcionality riadenia ľudských zdrojov (core HR). Pri viac ako 3600 zákazníkoch a vyše dvadsiatich miliónoch užívateľoch v 177 krajinách, vo viac ako 60 priemyselných odvetviach je SuccessFactors HCM Software najviac používaným podnikateľským softvérom typu „Software-as-a-Service“ (softvér ako služba) na svete.

Jedinečná konkurenčná výhoda

Balík SuccessFactors HCM Suite je dostatočne komplexný, prepojený a flexibilný na to, aby ste začali s ktorýmkoľvek produktom a rozšírili ho o ktorýkoľvek iný v balíku. Spoločnosť SuccessFactors opiera svoju stratégiu personalistiky o podnikateľskú stratégiu zahŕňajúcu pracovné toky, obsah, náhľady a expertízu, ktorá má priamy vplyv na podnikateľské výsledky a vedie spoločnosť k úspechu.

Moduly riešenia SuccessFactors HCM Suite

Ďalšie Moduly riešenia SuccessFactors HCM Suite

Chcete podrobnejšie informácie?

Ak máte záujem o brožúru, bližšie informácie, prípadne o osobné stretnutie, nechajte nám svoj kontakt.

Váš e-mail: